هتل پارک میزبان والیبال و تنیس روی میز

مسابقات کارکنان دستگاه های اجرائی کشور در رشته های والیبال و تنیس روی میز در دو بخش آقایان و بانوان از 13 لغایت 31 تیر برگزار خواهد شد.

گفتنی است: والیبال آقایان طی روزهای 13 الی 19 تیر برگزار می شود و والیبال بانوان در روزهای 19 الی 25 تیر خواهد بود. این در حالی است که مسابقات تنیس روی میز نیز در دو بخش آقایان و بانوان برگزار خواهد شد. بدینسان که مسابقات آقایان 25 الی 28 تیر و مسابقات بانوان 28 الی 31 تیر خواهد بود.

هتل بین المللی پارک ارومیه میزبانی مسابقات کارکنان دستگاه های اجرائی کشور را برعهده دارد.  

خبرهای مرتبط