وظایف اصلی بل بوی:

همراهی میهمانان با چمدان هایشان تا اتاق هنگام ورود؛

بدرقه میهمانان با چمدان هایشان از اتاق هنگام خروج؛

مهیا سازی پارکینگ برای وسایل نقلیه مهمانان ؛

حمل وسایل و چمدان های میهمانان.

وظایف عمومی بل بوی:

اجرای اوامر مدیریت و رسپشن؛

پخش روزنامه به تمام اتاق‌های هتل؛

آوردن کفش‌های مسافران از هر طبقه برای زدن واکس و پس‌بردن آنها؛

بردن گل یا پیغام به اتاق‌ها؛

اطلاع دادن به رسپشن در مورد مسافرین (دارای اثاث کم)؛

کمک به اتاقدارها و مأمورین نظافت در جابجایی اشیا سنگین؛

کمک به مسافرینی که مایلند اتاقشان را تغییر یا تعویض نمایند؛

توجه به کارها و سفارش‌های میهمانان در حدود وظایف مربوط به هتل؛

راهنمایی مسافران جدید و نشان دادن وسایل اتاق و کار انداختن تهویه.

پذیرایی از میهمانان در ورودی اصلی و احوالپرسی مناسب بر حسب زمان؛

کمک به میهمانان در تحویل و دریافت چمدان‌ها، فکس‌ها، پیام‌ها و بسته‌ها، و انجام درخواست‌های دیگر مهمانان؛

ارائه خدمات پارکینگ برای وسایل نقلیه میهمانان؛

مراقبت از چمدان‌ها و رعایت ایمنی آن‌ها. نگهداری از برچسب‌های مرتبط؛

نگهداری چمدان‌ها در اتاق امانات و پاسخ به درخواست‌های میهمانان؛

راهنمایی میهمانان به میز پذیرش و منتظر ماندن در کنار آنها؛

ارائه کلید اتاق به میهمان و همراهی ایشان تا اتاق؛

بسته‌بندی چمدان‌ها، به ویژه برای چک‌آوت گروهی؛

حفظ مشخصات میهمانان و خواندن نام آن‌ها؛

خوش‌آمدگویی مکرر به میهمانان ویژه (VIP)، و میهمانان طولانی مدت و همیشگی؛

مطلع ساختن میهمانان از ساعات فعالیت فروشگاه‌های مواد غذایی و آشامیدنی در هتل؛

بررسی سریع اتاق میهمان پس از ترک و اطمینان از ترکیب کامل چمدان‌ها و اشیاء شخصی ایشان؛

تمیز کردن و نگهداری اتاق چمدان و نظم دهی بیشتر به محیط کار؛

ارائه گزارش به میز پذیرش یا بل کاپیتان”bell captain ” از هر نوع خرابی یا مشکل در تجهیزات؛

ارتباط و همکاری با همکاران و دربان‌های هتل؛

رعایت قوانین لباس‌پوشی مناسب هنگام انجام وظیفه و حفظ نظم و انضباط در تمام زمان‌ها؛

شرکت در جلسات توجیهی و هماهنگی قبل از شیفت از کاپیتان بل یا مدیر دفتر اصلی. تمامی وظایف فوق در ایجاد تجربه میهمانانِ هتل حائز اهمیتی فراوان اند و بیانگر تعهد بل‌بوی در جلب رضایت میهمانان و به خاطر سپردن عالی ترین معیارها درخدمات میهمانداری می‌باشند.

خبرهای مرتبط