پارکی است به شکل تخم مرغ در ابتدای شهرک ایثار، و میدان استقلال که به آن پارک ایثار، و پارک استقلال نیز می گویند، اما بیشتر به پارک تخم مرغی مشهور است.

موقعیت جغرافیایی

این پارک زیبا کنار مراکز مهمی چون شهربازی، مرکز خرید قصر سفید، و پمپ گاز cng جای گرفته است.

قرارگیریِ بازارچه اول شمالی در نزدیکی پارک، چشم اندازی خاص را برای آن ترسیم نموده است. پارک تخم مرغی مجهز به محوطه بازی، شهربازی روباز، بوفه، و سرویس بهداشتی می باشد.

نکته جالب در مورد پارک تخم مرغی این که تلویزیونی شهری در آن نصب شده است.

خبرهای مرتبط