پذیرایی پایدار در صنعت هتلداری مبتنی بر اتخاذ رویکردی مسئولانه در مدیریت هتل‌ها می‌باشد که هدف از اجرای آن، حفظ منابع طبیعی، افزایش اثرات مثبت بر محیط زیست، و هماهنگی بیشتر با جوامع محلی از اهداف اجرای آن می باشد.

اصول پذیرایی پایدار در هتل‌داری:

کاهش مصرف انرژی:

با استفاده از فناوری‌هایی چون لامپ‌ها و تجهیزات پرکارایی و بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایش و سرمایش می توان در مصرف انرژی صرفه جویی نمود.

مدیریت پسماند:

با بهره گیری از راهکارها و فرآیندهای بازیافت می توان پسماند هتلی را مدیریت نمود و میزان آن را کاهش داد. همچنین اقداماتی را جهت دفع صحیح پسماندهای خطرناک انجام داد.

استفاده مسئولانه از منابع آب:

جهت بهینه‌سازی مصرف آب در هتل،  باید سامانه های مدیریتی آب را اجرا نمود و به میهمانان در خصوص صرفه‌جویی در مصرف آب، آموزش های لازم را داد.

حمایت از جوامع محلی:

با انتخاب و استفاده از محصولات محلی می توان فرصت‌های تجاری را برای کسب‌وکارهای محلی فراهم ساخت و فرهنگ و هنرهای محلی را ارتقا بخشید.

توسعه اجتماعی:

مشارکت فعّال در پروژه‌های اجتماعی، ایجاد فرصت‌های شغلی محلی و حمایت از اقتصاد محلی از عواملی است که رشد و توسعه اجتماع نقشی بسزا دارد.

افزایش آگاهی مشتریان:

از طریق اطلاع‌رسانی در خصوص اقدامات پایدار هتل، می توان رفتارهای مسئولانه و محیط‌زیستی را در میان میهمانان هتل ترویج نمود.

مدیریت مسئولانه منابع طبیعی:

با حفاظت از نواحی طبیعی اطراف هتل و بهینه‌سازی استفاده از منابع طبیعی مانند چوب، آب، و خاک می توان پذیرایی پایداری را رقم زد.

ادامه دارد…

خبرهای مرتبط