قلعه کن مش 733 سال پیش توسط امرای ایل خانی حاکم بر ایران، حدود 2 کیلومتری جنوب غربی روستای گلشیخان از توابع دهستان صومای برادوست شهرستان ارومیه واقع شده است.

احداث شده است.

این روستا در دامنه کوهی جای گرفته است و رودخانه قصریک در 2 کیلومتری شمال آن جاری است. کوه های “گل شیخان” و “بایدوست” در جنوب غربی و کوه “بره بینی” در 2 کیلو متری جنوب شرقی، روستا را در برگرفته اند. تنها راه ورود به قلعه از ضلع شمالیِ آن است. در انتهای جادۀ خاکی جنوب روستای گل شیخان، دره ای نسبتاً باز واقع شده و در منتها علیه دره نیز، چشمه آبی گوارا با چشم اندازی زیبا قرار گرفته است. قلعه در 200 متری چشمه و در ضلع غربی دره بر روی صخره ای مرتفع (منفرد و دندانه دار) بنا شده است. دلیل نامگذاری این قلعه به “کن مش” از آن رو است که ترکیبی از دو واژۀ “کنه” و”مِش” به معنی لانه زنبور عسل می باشد. چون در صخره جنوبیِ قلعه، زنبورهای عسل سرگردان حفره هایی کنده و لانه ساخته بودند، لذا اهالی منطقه به آن قلعۀ کنه مش اطلاق می کردند.

https://neshan.org/maps/@37.661168,44.626544,11.2z,0.0p/search/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86

خبرهای مرتبط