در دور مقدماتی:

محمد برقک 4 بر 1  مصطفی عبدالبسیط عبد از عراق را مغلوب ساخت.

حمیدرضا بخشی 5 بر 4 از سد عزت اله کبری گذشت.

هانی فلاح 11 بر 1 فرهاد ملک زاده از افغانستان را برد.

هومن بهزاد نژاد 4 بر صفر محمد دهناری را از پیش رو برداشت.

علی منصوری نیز  5 بر 2  محمدصادق سلطانی نژاد را شکست داد.

خبرهای مرتبط