گوش دادن فعال

نوعی مهارت ارتباطی در هتلداری است که در گروه مهارت‌های بین فردی ” Interpersonal Skills”  قرار دارد و به فهمی دقیق و اثربخش منجر می گردد، لذا در خدمت‌رسانی به میهمانان هتل، نقشی بسزا دارد.

این مهارت باعث می شود تا کارکنان هتل به طور مؤثری نیازها، سوالات، شکایات، یا نظرات میهمانان را دریابند و به آنها پاسخ دهند. بهبود ارتباطات، شناسایی و حل سریعتر مشکلات از مزایای گوش دادن فعال به شمار می رود. چنین رویکردی به میهمانان این حس را منتقل می کند که مورد توجه هتل قرار دارند. مهارت ارتباطی گوش دادن علاوه بر بهبود تجربه میهمانان از هتل، مناسباتی مثبت و ادامه دار را میان آن ها و هتل شکل می دهد.

آثار گوش دادن فعال:

ایجاد تجربه مثبت:

گوش دادن فعال به نیازها و خواسته های میهمانان، تجربه‌ای مثبت از اقامت در هتل را برای آن ها ایجاد می نماید و موجب می‌شود تا میهمانان احساس کنند که مورد توجه و اهتمام ویژه هتل اند.

ارتقای  رضایت میهمانان:

داشتن ارتباطی فعال با میهمانان از طریق گوش دادن به نظرات و تقاضاهای آن ها، باعث بهبود خدمات دهی و رفع احتمالی مشکلات می‌شود. چنین کارهایی رضایت میهمانان از هتل را در پی دارد و احتمال بازگشت آن ها را از هتل بیشتر می‌گرداند.

ایجاد ارتباطی دو سویه و پایدار: گوش دادن فعال به میهمانان، ارتباطاتی دوسویه و پایدار را مبتنی بر احترام متقابل، فهم دقیق، و توجه به نیازها به وجود می آورد و سبب شکل گیری رابطه ای قوی میان هتل و میهمانان می‌شود.

ادامه دارد…

خبرهای مرتبط