دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه ایران ، به اکوسیستم منحصر بفرد

و آب بسیار شور آن معروف است ، دریاچه ارومیه هرساله میزبان فلامینگوهای

زیبای معروف این دریاچه می باشد و همواره از مقاصد گردشگری مهم کشور بوده است