لابی هتل بین المللی پارک به جرات بزرگترین لابی هتلی در کشور می باشد . به دلیل وسعت فضای موجود همواره هتل پارک میزبان اتفاقات خاص در شهر ارومیه بوده است