یکی از اساسی ترین مهارت‌ها در صنعت گسترده هتلداری مهارت های ارتباطی است که توانایی ارتباط موثر با میهمانان، مهارت در گفتگو و گوش دادن فعّال، و قابلیت ارتباط با افراد مختلف فرهنگی و زبان‌ها را در برمی گیرد.  

مواردی از گوش دادن فعال:

پیشنهاد به دیگران:

گوش دادن فعال به سخنان میهمانان، تمایل آن ها را برای توصیه هتل به دیگران بیشتر خواهد کرد و باعث خواهد شد تا میهمانان با تبلیغ حضوری یا افزایش امتیازات هتل در سایت‌های ارزیابی بر جذابیت هتل بیفزایند.

افزایش اعتماد میهمانان:

میهمانان به هتل‌هایی گرایش دارند که به نیازها و نگرانی‌هایشان پاسخی فعالانه ‌دهند. این امر سبب جلب اعتماد و بازگشت توأم با آرامش و اطمینان مسافرین به هتل می شود.

تفکر خاص میهمانان:

گوش دادن به نیازها و توقعات خاص میهمانان منجر به ایجاد احساسی خوشایند در آن ها می شود و این باور را در آن ها شکل می دهد که هتل خدماتی فراتر از استاندارد ارائه می دهد و به تفصیل به مسائل می پردازد.

گوش دادن فعال به میهمانان از یک سو تجربه آن‌ها را بهبود می بخشد و از سوی دیگر نقشی سازنده در جلب و نگه‌داشتن میهمانان هتل دارد.

حل مشکلات بهتر:

گوش دادن فعال سبب می گردد تا هتل شناخت بهتری از مشکلات و نیازهای میهمانان داشته باشد و مسائل را به سرعت شناسایی و حل نماید.

ارتقای امتیازات و اعتبار هتل:

توجه به نیازهای میهمانان و گوش سپردن به مسائل آن ها، به افزایش امتیاز هتل و اعتبار و شهرت آن کمک می کند.

جلب و نگه‌داشتن میهمانان:

اهمیت دادن به خواسته های میهمانان، هتل را مقصدی پرطرفدار و دلپذیر  می سازد و موجب جلب میهمانان جدید و نگه‌داشتن میهمانان قبلی می گردد.

افزایش درآمد:

میهمانان راضی از خدمات هتل تمایل بیشتری به ماندن در هتل و استفاده از امکانات اضافی آن خواهند داشت. نتیجه چنین رویکردی، افزایش درآمد هتل خواهد بود.

استفاده بهینه از منابع:

شناخت دقیق نیازهای میهمانان، باعث بهینه سازی مدیریت منابع هتل می گردد؛ زیرا خدمات خود را بر اساس اولویت‌ها و نیازهای واقعی میهمانان ارتقا می دهد.

ساخت ارتباطات ادامه دار:

گوش دادن فعال به میهمانان، منجر به پیدایش ارتباطات پایدار و مثبتی میان آن ها می گردد که از احترام متقابل و ارتباط دوسویه نشأت می گیرد.کلام آخر: گوش دادن فعال به نیازها و انتظارات میهمانان نقشی برجسته در بهبود کیفیت خدمات و موفقیت هتل ایفا می‌کند

خبرهای مرتبط