بل کاپیتان bell captain“:

این فرد مسئول نظارت بر کارکنان بخش خدمات زنگ هتل است و سرپرستی پادوها، امر برها، دربان ها و چمدان برها را به عهده دارد.

وی موظف به دریافت درخواست‌های میهمان، رسیدگی به چمدان‌ها و حصول اطمینان از برآورده  شدن سریع نیازهای میهمان است.

تعیین وظایفِ باربرها، آموزش تکنیک‌های مناسبِ خدمات به مشتری و اطمینان از انجام مؤثر وظایف کارکنان این بخش از دیگر مسئولیت های کاپیتان زنگ باشد.

بل کاپیتان پشت میزی شبیه به تریبون کنار درب ورودی هتل (نزدیک فرانت دسک) مستقر است و از آنجا کار پرسنل را زیر نظر دارد. شناسایی، تشخیص، تفکیک و چسبانیدن کارت های مخصوص اثاثیه “baggage tag ” و هدایت خدمتکاران برای حمل صحیح آنها به اتاق های مشخص شده از پیچیده ترین و حساس ترین کارهای وی می باشد.

خبرهای مرتبط