مسئولیت های کانسیرج در برقراری ارتباط با میهمانان:

رابط میان میهمان و هتل؛

پاسخگویی به سؤالات و درخواست های میهمانان؛

تضمین درستی و به روز بودن اطلاعات مورد نیاز میهمان؛

پیگیری مستمر، جامع و حرفه ای نیازهای میهمانان (به روز نگاه داشتن درخواست های میهمانان و دریافت بازخورد آن ها)؛

استفاده از نرم افزارهای دیتابیس برای پیگیری موجودی اتاق ها، رزروها و دیگر فعالیت های میهمانان؛

داشتن اطلاعات کافی در مورد شهر و آمادگی لازم جهت پیشنهاد فعالیتی به میهمان برای پاسخگویی به نیازهای وی؛

ارائه اطلاعات دقیق و جامع در مورد هتل و محیط پیرامون آن نظیر رستوران ها، جاذبه ها، رویدادها و وسایل حمل و نقل عمومی؛

معرفی و تبلیغ امکانات مربوط به سرو غذا و نوشیدنی و نیز تمام فعالیت های تفریحی داخل هتل؛

توسعه ارتباط کاری و تجاری با شرکت های فعال در زمینه حمل و نقل، تهیه غذا و ایجاد سرگرمی؛ کمک به میهمانان در تهیه بلیط های کمیاب یا رزرو میز در بهترین رستوران ها.

خبرهای مرتبط