هتلداری؛ شاهراه حیاتی صنعت گردشگری

هتلداری در صنعت گردشگری، رکنی اساسی است و جایگاهی مهم در ارتقای این صنعت دارد.

صنعت گردشگری صنعتی درآمدزا می باشد و در چرخه اقتصادی دنیا رتبه سوم (پس از صنعت نفت و خودرو ) را به خود اختصاص داده است. رونق چشمگیر گردشگری، كشورهای مختلف را بر آن داشته است تا برنامه های متنوعی را جهت كسب درآمد از این طریق اجرا نمایند.

ایجاد پایه ها و الزام های صنعت گردشگری از اهم برنامه هایی است که به رونق جاذبه های گردشگری می انجامد.

یکی از این الزامات، صنعت هتلداری است كه شکوفایی و رونق آن زمینه ساز آسایش و رفاه بیشتر برای گردشگران و در نتیجه توسعه گردشگری است.

پیچیدگی های زندگی مدرن امروزی (صنعتی شدن، زندگی شهری و شرایط سخت كاری) اهمیت سفرهای تفریحی را دو چندان ساخته است. در چنین اوضاعی، گردشگران به آسایش و امكانات رفاهیِ مطلوب و وضعیت اسكانِ ایده آل می اندیشند.

پی ریزیِ زیر ساخت هایی مناسب جهت اسکان و ایجاد شرایطی مطلوب برای گردشگران از بایدهای جذب گردشگر در هر كشوری می باشد. به عبارتی افزایش تعداد گردشگران مستلزم تأمین تسهیلات، و ایجاد شرایطی مطلوب جهت اقامت و پذیرایی بهینه است. از این رو سرمایه داران و سرمایه گذاران در كشورهای پیشرفته دنیا به صنعت ساخت، تجهیز و اداره هتل توجهی ویژه دارند.

خبرهای مرتبط