چهره ای ماندگار در تاریخ ادبیات ارومیه

استاد محمود صادق پور متخلص به “شامي”،  از چهره های برجسته ادبیِ ارومیه است که در سال  1327 ه.ش در روستاي “بارجوق” از محال بکشلو (در اطراف شهر اروميه) در خانواده اي کشاورز و باغدار  متولد شد و در سال 1395 ه.ش در سن 68 سالگی دار فانی را وداع گفت.

هرچند تحصيلات رسمي شامی تا ششم قديم است، اما پژوهش های ژرف و پیوسته در حیطه ادبيات و دیوان های شعري اعم از فارسي و ترکي، قریحه فطريِ شاعر را شکوفا ساخت. صادق پور در سرودن شعرهایش از طبيعت زيبا، آثار شاعران نامدار و واقعيتهاي جامعه الهام گرفت. از استاد شامي دو مجموعه شعر به نامهاي: “طبيعتين قوينوندا”  (در آغوش طبیعت) در سال 1369 ه.ش و “داشلي يول” (سنگ فرش) در سال 1384 به چاپ رسيده است.  طنز انتقادي، ستايش قهرمانان ملي، عدالت طلبي و فولکلور آذربايجان  در نوشته هایش به وفور یافت می شود به گونه ای که می توان شامی را شاعر ارزشها و فرهنگ آذربايجان دانست.

محمود صادق پور علاقه وافری به شعر و هنر استاد شهريار داشت. تصویر سازیِ بِکر، زبان لطيف و در عین حال حماسي از ويژگي هاي بارز شعرِ شامي است. او در ادبيات آذربايجان جايگاهي رفیع داشت و از سبک و سياقي مخصوص برخوردار بود. شامي به زادگاهش، ارومیه، عشقي آتشين و نگاهي واقع بينانه داشت.

صادقی پور در جريان سازي ادبي شهر ارومیه و استان آذربایجان غربی موثر بود و به غیر از ارومیه، در ممالکی چون ترکيه و آذربايجان هم، شاعري شناخته شده است.

شامی نماینده نسلی از شاعران کلاسیک آذربایجانی است که شعرهایشان تبدیل به یک سنت ادبی شده است. شاعرانی نظیر شامی، ده ده کاتب، مظفر خداوندگار، سنجیده، بهرام اسدی و … از شاعران شاخصِ این سبک ادبی می باشند. شامی برگزیده تر از همه است.

نمونه ای از اشعار شامی:

سازیمی آلمیشام اله                قوشام سنه دستان اورمو

اودّار سولار دیاری سان          هریانین باغ بوستان اورمو

گؤزللیگین وصفه گلمز          عالم سنه حیران اورمو

چای لارین شار ها شار آخار     یاشیللانار هریان اورمو

شاعر سنه ماهنی قوشار         گؤرمیه سن خزان اورمو…

خبرهای مرتبط