هاوس کیپینگHOUSEKEEPING

تمیزی اتاق های هتل

هاوس کیپینگ زمانی درخواست می شود که میهمان بخواهد اتاقش را تمیز نمایند. برای این منظور مسافر باید موقع خروج از اتاق، بر روی در کارت سبز clean، makeu  را از دستگیره بیرونی در آویزان نماید.

این عبارت به نظافت و مرتب‌سازی در هتل‌ها اشاره دارد.

هاوس‌کیپینگ در برگیرنده فعالیت هایی چون پاکسازی اتاق‌ها، عوض کردن تخت‌خواب و لباس‌ها، تمیزی سطوح و تجهیزات، شست‌وشوی ظروف، گرد‌آوری زباله، نظافت سرویس‌های بهداشتی و تمیزی محیط اطراف است. چنین فرایندی باید کاملاً منطبق بر رعایت استانداردهای بهداشتی باشد.

نکته پایانی: پرسنل هاوس‌کیپینگ نقشی بسزا در  شکل دهی ذهنیت میهمانان از هتل دارند و نتیجه عملکردشان می تواند منجر به ایجاد تجربه ای خوشایند و مثبت در آن ها گردد.

خبرهای مرتبط